Искате ли да научите:

Кога и как се е появила глобалната мрежа?

Какви услуги може да получите в мрежата?

Как се ползва услугата WWW?

Mila
Benev ????