Галерия


upload/kiril-metodii-10.gifЗа Кирил и Методий

Св. св. Кирил и Методий са създатели и разпространители на първата славянска азбука. Братята са родени в Солун и са сред седемте деца на Лъв и Мария. Семейството принадлежало към аристократичната общност във Византийската империя. Бащата бил високопоставен военен управител. Методий е по-големият брат и е роден през 810 година. Константин е роден през 827 година и чак към края на живота си приема името Кирил. Бащата умира рано и децата минават под попечителството на своя чичо, който е влиятелна личност в Империята.
Кирил получава отлично образование в известната Магнаурска школа, а по-късно става професор по философия и работи като преподавател в нея. Поради голямата си начетеност той е наречен Константин Философ. Методий заема редица държавни постове. По-късно става монах и е назначен за игумен на манастира Полихрон. Там братята завършват започнатото през 855 година създаване на първата славянска азбука глаголицата и превеждат на нея основните богослужебни книги. На името на Кирил е наречена създадената по-късно кирилица.
Кирил и Методий са канонизирани като светци за превода и популяризирането на Библията на старославянски език и разпространяване на християнството сред славяните. Православната църква ги тачи и като едни от светите Седмочисленици. Тяхното дело е продължено от учениците им. Църквата почита паметта на Солунските братя на 11 май, а 24 май е приет за официален национален празник на славянската писменост, българската просвета и култура.
През 1892 г. Стоян Михайловски написва текста на всеучилищния химн, познат на всеки българин с първия си стих „Върви, народе възродени”. Химнът е озаглавен „Химнъ на Св.св. Кирилъ и Методи” и включва 14 куплета, от които ние днес изпълняваме най-често първите шест. През 1900 г. Панайот Пипков създава музиката към химна.
Десетки училища носят името на солунските братя. Най-голямата библиотека в България, пазеща огромно съкровище от българска и световна литература носи тяхното име – Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.